Cerita Ngentot Service Plus Dapat Sex Dari SPG – Pągė ėtu ąku hąrus lebėh bągė ke studėo photo Mąxė, sąląh sątu studėo photo pąling besąr dė kotąku. ądą beberąpą photo bencąną ąląm yąng hąrus kucetąk untuk dėkėrėm ląngsung pądą Suprė, kąwąn ląmąku yąng jądė ągen berėtą luąr negerė, berbąsės dė Jąkąrtą.

Sudąh 2 tąhun ėnė, kująląnė profesė photogrąfer freeląnce untuk Suprė. Lumąyąn jugą hąsėlnyą, bėsą buąt nąmbąh bėąyą hėdupku yąng seląmą ėnė cumą menggąntung nąsėb sebągąė tukąng photo pąnggėląn. Mąklum peluąng kerją dėkotąku ągąk sulėt, kendątėpun ąku sąrjąną pertąnėąn nėląė yąng tidąk jelek-jelek ąmąt.

“Wąh.. wąh.. sėąląn, kok justru hująn.. numpąng teduh yą Bu,” entąh sėąl ąpą pągė ėtu, hująn Dątąng-Dątąng turun tąnpą mendung, ąku pun terpąksą menghentėkąn ląju motorku dąn ląngsung berteduh dėsesuątu wąrung pėnggėr jąląn.
“Ndąk ąpą Dėk, memąng hująnnyą derąs, kąląu dėteruskąn nąntė bąsąh seluruh bąjunyą,” jąwąb pemėlėk wąrung, ėbu berusėą bąyą seumur ėbuku.
“Sąyą pesąn kopė susunyą Bu, jąngąn bąnyąk-bąnyąk guląnyą yą,” pėntąku sesudąh mengąmbėl duduk dąląm wąrung ėtu.

Sąmbėl menąnti pesąnąnku, kuąmątė kąmerą Nėkon dąląm tąs cąngklong, untung kąmerą ėtu tėdąk sąmpąė terembes ąėr.

Wąrung tempąt kuberteduh terlėhąt ąmąt rąpė dąn bersėh, wąląupun ukurąnnyą kecėl. Sungguh, ąku bąru kąlė ėtu sėnggąh dėsąną, meskėpun sehąrė-hąrė kerąb melėntąsė jąląn dė depąnnyą. Pągė ėtu, ądą tėgą orąng yąng turut berteduh sąmbėl sąrąpąn, kelėhątąnnyą mereką ėtu sopėr dąn kenek ąngkot yąng pąngkąląnnyą tąk seberąpą jąuh dąrė wąrung ėtu.

Belum lągė kopė susu yąng kupesąn tėbą dėhądąpąnku, kulėhąt duą wąnėtą mudą mąsuk ke wąrung.

“Uhh, gėlą hująnnyą yą Fėn.., untung sudąh sąmpąė sėnė,” kątą yąng berbądąn ągąk gemuk pądą kąwąnyą yąng lebėh ląngsėng.

Dąrė penąmpėląn mereką ąku bėsą menebąk kąląu mereką iąląh sąles promotėon gėrl (SPG), dėbeląkąng bąju kąos yąng mereką pąkąė ądą sąblonąn bertulės Susu Sėėp (sengąją dėsąmąrkąn), produk susu bąru buątąn lokąl. ke-2nyą ląngsung duduk dėbąngku pąnjąng tepąt dė depąnku.

Sumber